เกี่ยวกับเรา

เครือข่ายพลังบวก

“เครือข่ายพลังบวก” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลหลากหลายวิชาชีพ อาทิ วงการโฆษณา โซเชียลเน็ตเวิร์ค พีอาร์ อีเว้นท์ ตลอดจนเครือข่ายภาค ประชาชน ตัวแทนสมาคม องค์กร บริษัท ข้าราชการ และนักวิชาการทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวคิดตรงกันคือ ร่วมยุติความแตกแยกของคนในสังคม และต้องการเห็น ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน หลังจากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทย สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนทำลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลก 

การรวมพลคนคิดบวกในครั้งนี้ก็ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกภาคส่วน หันมาสนใจรับฟังกันมากขึ้น รู้จักบทบาทของตนเอง ในการนำพลังบวกที่มี มาใช้แก้ปัญหา แสดงพลังร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเครือข่ายพลังบวก จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และปลุกจิตสำนึกพลังบวกให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์กระแสปลุกพลังบวกเปลี่ยนประเทศไทย จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางอะโบฟเดอะไลน์ (above the line) และ บีโลว์เดอะไลน์ ( below the line ) ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเสนอ ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ต่อไปนี้ถ้าเธอพูด ฉันจะฟัง” ความยาวประมาณ 150 วินาที ซึ่งมี เนื้อหาหลักเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมารับฟังและทำความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง แล้วใช้พลังบวกสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค http://facebook.com/PositiveNetwork เว็บไซต์ เว็บบอร์ด ทวิตเตอร์ ตลอดจนโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แบนเนอร์ เสื้อโครงการ และสื่อกลางแจ้งอื่นๆ

Ignite Thailand++

Igniteเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คนจากสารพัดวงการมานำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ จุดประกายไอเดียใหม่ ๆ หรือเล่าเรื่องราวที่จะทำให้เกิด แรงบันดาลใจแก่ผู้ฟัง ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ ที่แต่ละคนถนัด ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ซึ่งงานนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Pecha Kucha Nights นั่นเอง ทั้งนี้ Igniters (วิทยากร) แต่ละท่านจะมีเวลาพูดคนละ 5 นาที ผ่านสไลด์ 20 แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะเปลี่ยนภายในเวลา 15 วินาที งาน Ignite นี้จัดครั้งแรก เมื่อปี 2006 ที่ Seattle จากนั้นงานนี้ก็กลายเป็นงานระดับโลกที่หลายๆ ประเทศนิยมจัดกัน ไม่ว่าจะเป็น Finland, France หรือ New York และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมของเครือข่ายพลังบวกนั้น หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการจัดให้มี เวที อิกไนท์ ไทยแลนด์ ( Ignite Thailand ) ซึ่งเป็น การเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีประเด็นสร้างสรรค์พัฒนา หรือผู้นำทางความคิดด้านต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน ได้ปลดปล่อยศักยภาพในการแสดงความคิดเห็น และเรียก ร้องสิทธิอย่างสร้างสรรค์แบบเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อจุดประกายความคิด “ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย”

เวที อิกไนท์ ไทยแลนด์ บวก บวก ( Ignite Thailand++ ) ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูด แต่ยังเปิดโอกาสให้ แนวร่วมคิดบวกได้เข้ารับฟัง แนวคิด สร้างสรรค ์และแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ ทางเครือข่ายพลังบวกยังมีแนวคิดที่จะขยายกิจกรรม อิกไนท์ ไทยแลนด์ ไปจัดในต่างจังหวัดเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้มีโอกาสพูดคุยและรับฟังอย่างเท่าเทียมกัน แต่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เป็นเวทีสภากาแฟ เวทีชุมชน หรือเวทีชาวบ้าน และจะมีทีมงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรทุกท่าน แล้วนำมาเผยแพร ขยาย แนวคิด ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่าน http://www.ignite.in.th/ และ http://facebook.com/PositiveNetwork รวมถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อให้แนวคิด เปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่และดีขึ้นกว่าเดิมเป็นจริงขึ้นมาได้

ท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Ignite Thailand ในพื้นที่ หรือภูมิภาคของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : webmaster@ignite.in.th