ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับงาน Ignite Chiang Mai++ ขอขอบคุณ...เจ้าภาพร่วมทุกท่าน ทุกเครือข่าย ในการทำให้เกิดงานครั้งนี้ สสส. ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินงานIgniter ทุกท่านที่มาร่วมจุดประกายพลังบวก เติมพลังใจให้กับผู้ฟังทุกคน ผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตาม และร่วมให้กำลังใจซึ่งกัน และกันอาสาสมัครทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่...

งาน Ignite Chiang Mai++ ซึ่งถือเป็นการสัญจรไปต่างจังหวัดครั้งแรกของเวที Ignite Thailand++ จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว โดยเหล่า Igniter ที่มาร่วมปลุกพลังชาวเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง พร้อมผู้ฟังอีกว่า 200 คน ที่ทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นในแบบกันเอง อีกทั้งยังมีศิลปิน "หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า" นำการแสดงชุด ลาวดวงเดือน ที่เพิ่งได้รับรางวัลในระดับโลกมาโชว์ได้อย่างเข้าถึงอารมณ์ ทำเอาคนดูนั่งน้ำตาซึมกันเป็นแถว ... ติดตามชมคลิปบรรยากาศ, คลิปการบรรยายของ Igniter แต่ละท่านกันได้แล้วที่นี่ค่ะ ...


วิดีโอคลิปบรรยากาศในงาน Ignite Chiang Mai++

วิดีโอคลิป - Ignite Show

มาแล้วค่ะ.!!! คลิปวิีดีโอการแสดงพิเศษชุด "ลาวดวงเดือน" จากหุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า
พิเศษ... ในช่วงของ Ignite Show (ก่อนเริ่ม Ignite Talk) พบกับการแสดงพิเศษจาก "หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า" ศิลปินหุ่นช่างฟ้อน ที่เพิ่งคว้ารางวัลการตีความบทกวีผ่านการแสดงได้ซาบ...ซึ้งใจ หรือ ''Award for the most tender and poetic interpretation'' จากการแสดงเรื่อง ''ลาวดวงเดือน'' ในเวทีเทศกาลหุ่นโลก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก มาหมาด ๆ

ภาพบรรยากาศงาน Ignite Chiang Mai++

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน และ Igniter แต่ละท่านได้ที่นี่เลยค่ะ

Igniters - Ignite Chiang Mai++

หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า
คุณภาสกร และคุณทรัพย์ทวี สุนทรมงคล
หัวข้อ : รำ ร้อง ทำนองชีวิต หุ่นช่างฟ้อน

ศิลปินไทยรางวัลระดับโลก "หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า" เจ้าของรางวัลการตีความบทกวีผ่านการแสดงได้ซาบ...ซึ้งใจ หรือ ''Award for the most tender and poetic interpretation'' จากการแสดงเรื่อง ''ลาวดวงเดือน'' ในเวทีเทศกาลหุ่นโลก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และยังเคยคว้ารางวัลพิเศษด้านการตีความวรรณกรรมยอดเยี่ยม หรือ ''The Most Poetic Interpretation'' ในการแสดงเรื่อง ''Princess of Love'' จากวรรณกรรมอมตะล้านนาเรื่อง ''มะเมียะ'' ในเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่ 13 อีกด้วย
http://www.oknation.net/blog/hunchangforn
Facebook : หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า

Download Slide : รำ ร้อง ทำนองชีวิต หุ่นช่างฟ้อน
คลิกชม VDO Clip

คุณธนภูมิ อโศกตระกูล
หัวข้อ : ไม่รัก ไม่บอก

พ่อครัว อาหารมังสวิรัติ เจ้าของกิจการปิ่นโตปลอดเนื้อ ธุรกิจสีเขียวที่ต้องการให้คนสะดุดคิดกันสักนิด ถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ๆ ตัว ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเรา

หนึ่งในสมาชิกภาคีคนฮักเจียงใหม่ องค์กร ภาคประชาชน ที่ผู้คนจากหลากหลายที่มาและแตกต่างทางความคิด แต่มีหัวใจเดียวกันคือ " ฮักเจียงใหม่ " ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้บ้านเมืองของเรา
http://www.vegiethai.com/
Facebook

Download Slide : ไม่รัก ไม่บอก
คลิกชม VDO Clip

อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร
หัวข้อ : พลังแห่งสติ

อดีต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากความงานด้านบริหารแล้ว อาจารย์พิชัย ยังมีความสามารถทางด้านงานศิลปะ และเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอับดับ 1 (จิตรกรรมไทยประเพณี) รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ในปี 2529

นอกจากนี้ยังแต่งตำราอภิธรรมเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นวิทยากรสอนวิปัสสนา ที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์พิชัย และอาจารย์ศิริพร กรรณกุลสุนทร ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น
http://www.facebook.com/vipassanacm
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

Download Slide : พลังแห่งสติ
คลิกชม VDO Clip

คุณขวัญข้าว สิงหเสนี
หัวข้อ : เชียงใหม่ เขียว สวย หอม

หนึ่งในคณะทำงานเครือข่าย เขียว สวย หอม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ชาวเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมและฟื้นฟูเมืองอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกกล้าไม้ 100,000 ต้น รอบเมืองเชียงใหม่ “5 หมื่นต้น 5 หมื่นเมล็ดพันธุ์ 1 แสนความตั้งใจให้เชียงใหม่เขียว สวยหอม” โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และโครงการปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวเมืองเชียงใหม่ช่วยกันนำต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ มาร่วมกันเพาะปลูกทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ได้กว่า 100,000 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มร่มเงาให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

Download Slide : เชียงใหม่ เขียว สวย หอม
คลิกชม VDO Clip

อาจารย์ชูชัย ฤดีสุขสกุล
หัวข้อ : คุณ คือ ใคร?

อาจาย์ชูชัย เป็นทั้งนักธุรกิจ และเป็นวิทยากรกระบวนการและครูฝึกการจัดกระบวนการการประชุมแบบมีส่วนร่วม มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมปฏิบัติการและการสัมมนาอย่างมีส่วนร่วมให้กับ หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจจำนวนมาก เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทย บมจ.บางจากปิโตรเลียม โรงพยาบาลพญาไท องค์การเภสัชกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Download Slide : คุณ คือ ใคร?
คลิกชม VDO Clip

คุณณัฐวุฒิ ดวงแดง
หัวข้อ : ยากหรือไม่...ใส่ใจคนรอบข้าง

นักศึกษา เภสัชศาสตร์ ที่ได้การคัดเลือกเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาใน เขตภาคเหนือ จนได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2551 “เมื่อออกค่ายอาสาพัฒนา ผมจะอู้กำเมืองเรื่องการใช้ยาเสมอ เพราะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจะบอกเล่าถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างเป็นกันเอง”

Download Slide : ยากหรือไม่... ใส่ใจคนรอบข้าง
คลิกชม VDO Clip

คุณสุจิตย์ โนคำ
หัวข้อ : เกษตรธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี

อดีต ศึกษานิเทศน์ที่ผันชีวิตจากข้าราชการครูมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว เขาพยายามพัฒนาความรู้เรื่องจุลินทรีย์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม กับท้องถิ่น โดยให้ชื่อจุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาว่า DMO แล้วนำจุลินทรีย์ที่ได้มาเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญในการทำเกษตรทุกแขนง ปัจจุบัน บริหาร หจก.แม่ปิงเกษตรธรรมชาติ ... ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจุลินทรีย์เลยก็ว่าได้ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากจุลินทรีย์ต่าง ๆ มากมาย คุณสุจิตย์ ยินดีให้การอบรมแบบไม่หวงวิชา และเปิดให้เยี่ยมชมงาน กันได้ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Download Slide : เกษตรธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
คลิกชม VDO Clip

คุณชุษณพรรดิ สารคำแปง (ต๋อง)
กลุ่มจิตอาสารักษ์น่าน
หัวข้อ : ไม่รู้ว่า...ได้อะไร?

กลุ่ม จิตอาสารักษ์น่าน เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากบุคคลหลากหลายอาชีพ ที่มีใจทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะงานด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่าน
http://www.raknan.com/

Download Slide : ไม่รู้ว่า...ได้อะไร?
คลิกชม VDO Clip

ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

อาจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยวิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน , อ.สนใจในเรื่องการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ในแบบยั่งยืน และเป็นยังดำเนินการจัดการเกี่ยวกับระบบขนส่งพาหนะด้วยรถเมล์ขนาดเล็กใน เมืองเชียงใหม่อีกด้วย

คลิกชม VDO Clip

คุณวีระกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล
หัวข้อ : ต้องเริ่มที่การปฏิรูปตัวเราเอง

หนุ่มชาวเชียงใหม่ เจ้าของบล็อกยอดฮิตอย่าง "กะว่าก๋า" ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 48 ล้านครั้งแล้ว ! โดยมีการ์ตูน "หมื่นตา" ในการดำเนินเรื่องราวต่างๆ มุ่งจุดประกายผู้คนให้หยุดมองสิ่งภายนอกรอบตัว กลับมาสำรวจข้างในตัวเองอย่างจริงจัง เพื่อความสุขในการใช้ชีวิต
http://kawaka.multiply.com/
http://kawaka.bloggang.com/

Download Slide : ต้องเริ่มที่การปฏิรูปตัวเราเอง

คุณจันทร์เพ็ญ ประโยงค์
หัวข้อ : ทุกข์ของคุณตาคุณยาย คลายได้ด้วยชุมชน

รับราชการอยู่ที่ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) เรื่อง การมีส่่วนร่่วมของชุมชนในการลดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการกำเริบในผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดควันจากการเผาขยะเพื่อลดสิ่งกระ ตุ้้นที่ก่อให้เ้ กิดอาการกำเริบในผู้ป่วย ด้วยการศึกษาวิจัย และลงพื้นที่อย่างครบวงจร

Download Slide : ทุกข์ของคุณตาคุณยาย คลายได้ด้วยชุมชน
คลิกชม VDO Clip

ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
หัวข้อ : ล้มได้ แต่อย่าท้อ

อ.ธีระ พงษ์ เป็นอาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ คิดค้นวิจัยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก เช่น คิดค้นการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้, การวิจัยปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ สร้างรายได้ชาวบ้านเดือนละ 3 หมื่น , ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงได้รับรางวัล "นักวิจัยที่มีผลงานบริการวิชาการดีเด่น" สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ "นักวิจัยขวัญใจชาวแม่โจ้ (Popular Vote)"

Download Slide : ล้มได้ แต่อย่าท้อ
คลิกชม VDO Clip

คุณนที ธีระโรจนพงษ์
หัวข้อ : เกย์นที ทำสิ่งนี้ให้เชียงใหม่

"เกย์" ก็เป็น....พุทธศาสนิกชน...."นที ธีระโรจนพงษ์" ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิชาวเกย์ในนาม ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของเพศที่ 3 รวมถึงการเคลื่อนไหว รณรงค์ต่อต้านเรื่องพระแต๋ว ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามวัดต่าง ๆ หลายแห่งในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งเป็น เลขาธิการเชียงรายอารยะ, เลขาธิการกลุ่มฮักเมืองเชียงใหม่ ต่อต้านการสร้างตึกสูงที่เชียงใหม่อีกด้วย
Facebook

Download Slide : เกย์นที ทำสิ่งนี้ให้เชียงใหม่
คลิกชม VDO Clip

นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ
หัวข้อ : โครงการดนตรีจิตอาสา

ผู้ ริเริ่ม โครงการดนตรีจิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความผ่อนคลาย สนุกสนาน และลดความเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติระหว่างนั่งรอตรวจรักษาที่อาคารเฉลิม พระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมถึงสร้างความสามัคคีในหมู่เหล่าชาวสวนดอกที่อาสามาเล่นดนตรี กลุ่มผู้มีจิตอาสาคือ กลุ่มดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงเรียนศรีสังวาลย์ รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์
http://www.med.cmu.ac.th/

Download Slide : โครงการดนตรีจิตอาสา
คลิกชม VDO Clip

คุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ
หัวข้อ : ทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าคุณเลือกทำ

“ผมไม่ได้เริ่มจากความรู้ทางด้านกาแฟ...ผมจบเพาะช่างจากกรุงเทพ"...ผู้ ก่อตั้งแบรนด์กาแฟวาวี นักธุรกิจคนไทยที่ทำให้ กาแฟวาวี เป็นคำติดปากของนักดื่มกาแฟ ผู้นำกระแสร้านกาแฟไทยแท้ น่ารักและนั่งสบาย โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่เป็นจุดนัดพบ ปัจจุบันกาแฟวาวีมีจำนวนสาขามากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างงดงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือชาวเขา คือกองทุนกาแฟเหนือ และกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมต่างๆ ทั้งบริจาคสิ่งของ สร้างสนามเด็กเล่น สร้างห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการปลูกกาแฟเพื่อรักษาต้นน้ำ เพื่อไม่ให้ชาวเขาเผาทำลายป่า
http://www.wawee.co.th/

Download Slide : ทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าคุณเลือกทำ
คลิกชม VDO Clip

คุณพฤ โอ่โดเชา
หัวข้อ : สัจธรรม ในธรรมชาติ

"พูดอยู่ในป่านี่จะมีใครได้ยินมั้ย?" พฤ โอ่โดเชา กระเหรี่ยงชาวเขา "ผมไม่อาย ที่จะบอกว่าเป็นชาวปากะญอ""พฤ" ชาวปากะญอ เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ไปประชุมข้อตกลงพิธีสารเกียวโตว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ณ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เมื่อเดือนธันวาคม 2552

Download Slide : สัจธรรม ในธรรมชาติ
คลิกชม VDO Clip

คุณปราย พันแสง
หัวข้อ : ปาย กรีนซิตี้ ทุกอย่างทำให้ดีขึ้นได้

กว่า ทศวรรษในโลกแห่งตัวหนังสือ โลดแล่นในฐานะนักเขียนและบรรณาธิการด้วยผลงานหลากหลายสไตล์ วนเวียนอยู่ในเรื่องราวหนังสือหนังหา ภาพยนตร์ ดนตรี บทกวี ศิลปวัฒนธรรมและอะไรต่อมิอะไร กับงานเขียนคอลัมน์ประจำในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์มาหลายปี มีพ็อคเก็ตบุ๊คตีพิมพ์แล้ว 20 กว่าเล่ม หลายเล่มขายดี มีบางเล่มก็ขายไม่ได้ บางเล่มก็ตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง รวมขายไปเกินแสนเล่มแล้วตอนนี้ ...ปัจจุบันมี“ฟรีฟอร์ม” เป็นลมหายใจ เป็นทั้งนิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ค และร้านหนังสือ ล้วนเป็นฝันที่จับต้องได้ และความสุขมีจริง :)
http://prypansang.blogspot.com/
@prypansang
Facebook

Download Slide : ปาย กรีนซิตี้ ทุกอย่างทำให้ดีขึ้นได้
คลิกชม VDO Clip

คุณสมชาย ขันอาษา
หัวข้อ : ความสุข...และเรื่องราวรายรอบที่เชียงใหม่

คนทำ Hip Magazine นักทำหนังสือมืออาชีพที่เมื่อ 11 ปีก่อน ตัดสินใจย้ายตามภรรยามาลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่ และจากวันนั้นเป็นต้นมา เขาไม่เคยทิ้งเชียงใหม่ไว้ไกลหัวใจอีกเลย
www.cmhipmag.com

Download Slide : ความสุข...และเรื่องราวรายรอบที่เชียงใหม่
คลิกชม VDO Clip

อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวข้อ : สามัญชน ในท่ามกลางความขัดแย้ง

รอง ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม และสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน และคนชายขอบ

Download Slide : สามัญชน ในท่ามกลางความขัดแย้ง
คลิกชม VDO Clip
คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่Ignite Thailand++ ครั้งที่ 3
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Chiang Mai++
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่
หน้าแรก    |    เกี่ยวกับเรา    |    Present ให้โดนใจ    |    คำถามที่ถามบ่อย    |    ผู้เข้าร่วมงาน    |    ข่าวและบทความ    |    รวมวีดีโอ    |    หมากรุกไทย    |    ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล